Menú 

Inici

Notícies

Reportatges

Música

Espectacles

Art

Cinema

Humor

Història

Anuncis

Infantil

Sèries

Ara mateix

Sobre Cookies

Inici BS*

Altes (Cookies!)


 LaTele.Cat 

 Cercador 
 A l'atzar 
Us recordem que veïns i veïnes del barri de l'eixample esquerra porten ocupant l'hospital clínic i porten cinc dies! Cada dia hi ha activitats de divulgació política i fan assemblees amb els treballadors. 
<br/>
<br/>L'informació la podeu trobar a la seva web: <a href='http://tancadaclinic.wordpress.com' target='_blank'>http://tancadaclinic.wordpress.com</a>
<br/>
<br/>Aquí el seu manifest:
<br/>
<br/>Aquest hospital funciona amb els nostres diners i no pot seguir essent manipulat per aquells que pretenen fer-ne una mercaderia.
<br/>
<br/>Manifest
<br/>
<br/>Tancades per la Sanitat
<br/>
<br/>Les treballadores, veïnes i persones que fem servir la sanitat pública ens hem reunit en assemblea el 12 de desembre per defensar la sanitat pública universal i mostrar el nostre rebuig al procés de privatització de l'Hospital Clínic. Tots/es sabem que a Catalunya estem patint privatitzacions, retallades socials, econòmiques i laborals i que cada cop més afecten als serveis bàsics de la ciutadania. En l'àmbit públic de la salut afecten a la seva qualitat i a la prestació de serveis.
<br/>
<br/>A l'Hospital Clínic es concreta en:
<br/>
<br/>Tancament de llits en diferents instituts: Urgències saturades, ingressos en els passadissos d'urgències per tancament de llits i allargament de les llistes d'espera.
<br/>Tancament de quiròfans a la tarda, amb una reducció d'intervencions programades.
<br/>Reducció dràstica de cobertures de personal per malaltia, vacances, permisos.
<br/>Anulació de places per jubilació.
<br/>El Govern i els gestors de l'Hospital Clínic Provincial de Barcelona volen canviar el règim jurídic de l'hospital i permetre l'entrada a la gestió privada.
<br/>
<br/>A dia d'avui la gestió de l'HC la du a terme una Junta de Patronat en la que hi participen majoritàriament la Generalitat i la Universitat de Barcelona, però el model que volen implantar, seria semblant al model de gestió de l'Hospital de Sant Pau: es tracta de crear fundacions privades que gestionarien el patrimoni i els serveis públics.
<br/>
<br/>Si ja la gestió actual no manca de polèmica, s'adjudiquen contractes d'obres i serveis a dit (l'empresa LICON, S.A. que s'encarrega de la neteja posseeix un contracte verbal, quan aquest hauria d'haver sigut adjudicat mitjançant un concurs públic) i es fa ús d'instal·lacions i personal públic per prestar serveis sanitaris privats (els pacients de BARNACLÍNIC, S.A. tenen prioritat absoluta en l'atenció sanitària, emprant les instaŀlacions públiques i el seu personal, i saltant-se les llistes d'espera).
<br/>
<br/>No contents amb això, volen implantar una fórmula de gestió mitjançant la qual alguns interessos privats porten anys lucrant-se amb diners públics. La Sindicatura de Comptes manifesta l'existència ''irregularitats en la gestió i administració, l'incompliment de diverses normatives comptables i contractuals i desajustos importants en els comptes. I aquí rau l'interès en convertir una gestió pública defectuosa en privada: la opacitat per evitar els òrgans de control, d'opinió, i si hi cap de justícia. Encara que l'informe esmentat de la Sindicatura de Comptes, recomana encaridament, en diverses ocasions, que s'assimili a un ens públic i que es gestioni com a tal.
<br/>
<br/>De fet, volen aplicar un model que ha portat la gestió de l'Hospital de Sant Pau a ser objecte d'investigació judicial per presumptes irregularitats en contractes públics, pagament de sobresous a directius i indemnitzacions injustificades. La publicació de l'informe de la Sindicatura de Comptes en el que es parla de l'Hospital de Sant Pau encara no s'ha fet i va ser endarrerida per interessos polítics fins a després de les eleccions.
<br/>
<br/>A l'experiència ens remetem. La gestió privada dels béns públics ens surt més cara a canvi d'un pitjor servei.
<br/>
<br/>Aquest hospital funciona amb els nostres diners i no pot seguir essent manipulat per aquells que pretenen fer-ne una mercaderia.
<br/>
<br/>Aquestes retalladles i gestions fraudulentes no només afecten el dret a la salut de les persones, sino també als drets laborals dels treballadors/es. Els treballadors/es de l'Hospital Clínic han patit retallades salarials i de drets laborals des del 2010, com: l' anulació del complement de salari en cas de baixa per malaltia i la paga de Nadal.
<br/>
<br/>La vulneració de tots aquests drets, recollits en conveni, suposen una agressió als treballadors/res.
<br/>
<br/>Per això hem iniciat un tancament indefinit per la defensa d'una sanitat pública, de qualitat i sense discriminació entre les persones, que inclou tant les retallades al dret a la salut, com les retallades en drets laborals als treballadors/es.
<br/>
<br/>Les nostres reivindicacions es concreten en el rebuig a LA PRIVATITZACIÓ DE L'HOSPITAL CLÍNIC i en l'exigència d'una gestió pública tal i com es recomana en l'informe de la Sindicatura de Comptes<br/>
Tancada a l'Hospital Clínic
01:35
 Colors 
 Sindica'ns 
Afegeix a Google
addtomyyahoo4
Add to My AOL
Subscribe with Bloglines
Add to netvibes

...altres lectors:

original feed Veure RSS

RSS

Convertir-la en pàgina d'inici
 Contacte 
 Notícies 
Publica a Diaspora Web

Homenatge a Idrissa Diallo (14 de juny de 2017) Via @Metromuster


05:12mm:ss
Homenatge a Idrissa Diallo (14 de juny de 2017)

Idrissa Diallo mai més serà un 'sense nom'. Tanquem els CIE col·loca una làpida al nínxol on està inhumat el jove guineà des del 2012, any de la seva mort al CIE de Zona Franca. Dissabte se celebra un acte per demanar que la plaça barcelonina dedicada a l'esclavista Antonio López porti el seu nom.

+ info: La Directa - Idrissa Diallo mai més serà un 'sense nom'

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv