Menú 

Inici

Noticies

Reportatges

Música

Espectacles

Art

Cinema

Humor

Història

Anuncis

Infantil

Sèries

Ara mateix

Sobre Cookies

Inici BS*

Altes (Cookies!)


 LaTele.Cat 

 Cercador 
 A l'atzar 
El cas d'Antonio i Vicenta. Arxiu d'un llançament hipotecari per clàusules abusives de venciment anticipat.
<br/>
<br/>SICOM: Solidaritat i Comunicació http://www.sicom.cat
<br/>
<br/>La hipoteca més estava titularitzada. La sentència de la jutge -Asunción Gomis Rodrigo, del Jutjat de Primera Instància nº 7 de Granollers - considera que la hipoteca havia estat 'cedida' durant el procés i en conseqüència es tracta de la transmissió d'un dret litigiós on el nou creditor passa a ocupar el lloc de l'actor inicial.
<br/>I diu textualment: 'Ens trobem davant d'un cas no de manca de legitimació activa sinó de pèrdua sobrevinguda de la mateixa per causa d'un negoci jurídic posterior-cessió del crèdit garantit- pel que el supòsit és anàleg al previst en l'art. 17.1 paràgraf primer de la LEC on es disposa 'quan s'hagi transmès, pendent un judici, el que sigui objecte del mateix, el adquirent pot sol·licitar, acreditant la transmissió, que se li tingui com a part en la posició que ocupava el transmitent.'.
<br/>
<br/>Abusivitat Venciment Anticipat
<br/>La jutge però, davant l'obvietat i abusivitat de les clàusules de venciment anticipat opta per sentenciar: 'Estimar l'oposició per abusivitat de la clàusula de venciment anticipat i en conseqüència acord el sobreseïment i arxiu de les actuacions amb imposició de les costes a la part executant'<br/>
Nova 'rebolcada' a les ececucions hipotecàries: 'Titulizació' i 'venciment anticipat' - Via @SicomTelevision
12:56
 Colors 
 Sindica'ns 
Afegeix a Google
addtomyyahoo4
Add to My AOL
Subscribe with Bloglines
Add to netvibes

...altres lectors:

original feed Veure RSS

RSS

Convertir-la en pàgina d'inici
 Contacte 
 Noticies 
Publica a Diaspora

Críms de guerra. Les fronteres, un negoci consentit per l'UE. Helena Maleno Garzón. Via @SicomTelevision


07:04
Crims de guerra.
La Unió Europea és la responsable directa de totes les vulneracions de drets - dret a la vida - que s'estan cometent a les fronteres. I dels negocis il·legals que esclavitzen, maten i afavoreixen el racisme i la xenofòbia.
Tribunal permanent dels Pobles. Contingut de l'acusació a la Unió Europea. Dret a la Vida.
Refugiats. Morts al Mediterrani. Tracta de persones.
Periodista i investigadora. Especialista en Migracions i Tracta de persones. #Boza perquè el món és de les persones valentes.

comments powered by Disqus
 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades pels membres del col·lectiu. Cada redactor/a es responsabilitza dels seus articles. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv