Difon la lluita, difon la ideaDifon la lluita, difon la idea - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora
47:57
Difon la lluita, difon la idea


Vídeo fet al barri de Sants l'any 2000, on s'intenta explicar les diferents lluites que en aquell moment estaven funcionant al barri.

Un vídeo col·lectiu de la mà de Kinski, Tenses, Alosa

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv