Presentació del llibre Presentació del llibre
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:29:43
Presentació del llibre "Naturaleza, ruralidad y civilización" (Cast)


Presentació dins de la Tardor Llibertaria (CNT-AIT Madrid) del llibre: "Naturaleza, ruralidad y civilización" de Félix Rodrigo Mora.

Divendres 10 d'octubre del 2008 19.30h Félix Rodrigo Mora (autor) i editorial Brulot. El seu contingut és la consideració crítica de la tecnologia, la ciutat i l'agricultura institucional, convencional i ecològica, sense quedar-se en la mera negació doncs avança propostes programàtiques, algunes ben noves . El títol resulta de la dualitat, establerta per Salviano de Marsella en el segle V, entre barbàrie i civilització, formant aquesta, juntament amb la naturalesa i l'univers d'allò rural, un gran bloc de positivitat dinàmica, apte per a la transgressió revolucionària del existent, concebut com concreció contemporània de la barbàrie, l'opressió i la liquidació prevista de l'essència concreta humana. L'obra refuta les propostes de l'agronomia socialdemòcrata actual, representada per JM Naredo i altres "anticapitalistes", per a qui l'Estat és el remei a tots els mals. Reprova, també, l'ecologisme institucional, així com certa crítica, simplista i fàcil, a les megalòpolis, agrupada sota la oficialista fórmula de la "perdurabilitat". En definitiva, rebutja totes les "solucions" dins de l'actual ordre, vinculat de manera indissociable la superació dels problemes considerats amb la revolució.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv