Ora sí ¡tenemos que ganar!Ora sí ¡tenemos que ganar! - SantsTV
 Cinema 
Publica a Diaspora Web
1:25:51
Ora sí ¡tenemos que ganar!


Pel·lícula mexicana feta en 1978 per Raúl Kamffer que explica els abusos de l'autoritat i de l'empresari d'un poble miner fan que els obrers, influïts per la lectura dels articles de Ricardo Flores Magón en "Regeneración", se organitzen clandestinament i s'amotinen contra el l'amo norteamericà.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv