Can Serra: la Objecció de Conciència a Espanya (Cast, 1976)Can Serra: la Objecció de Conciència a Espanya (Cast, 1976) - SantsTV
Reportatges

 Reportatges 
Publica a Diaspora Descarrega
30:55
Can Serra: la Objecció de Conciència a Espanya (Cast, 1976)


Sobre les raons de l'Objecció de Consciència contra el servei militar a Espanya en els 70. El grup d'objectors de consciència que van muntar un dels primers serveis civils autogestionats al barri de Can Serra, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Les primeres etapes d'un moviment de desobediència civil que eclosionaria amb la insubmissió al servei militar i a la seva prestació social substitutòria en els anys 90, i que acabaria per fer que s'ensorrés aquesta arrelada (en aquells dies) institució militar.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv