Ignacio Ramonet, sobre els mitjans de comunicació (Cas)Ignacio Ramonet, sobre els mitjans de comunicació (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
20:40
Ignacio Ramonet, sobre els mitjans de comunicació (Cas)


Intervenció d'Ignacio Ramonet al CCCB el 21 de març en relació als mitjans de comunicació.
....diu que fan falta mitjans de comunicació ben independents del poder...!? Doncs en això estem! La Tele!

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv