Menú 

Inici

Notícies

Reportatges

Música

Espectacles

Art

Cinema

Humor

Història

Anuncis

Infantil

Sèries

Ara mateix

Sobre Cookies

Inici BS*

Altes (Cookies!)


 LaMosca.TV 

 Cercador 
 A l'atzar 
Video on es presenten l'augment de taxes que es pretén imposar pel curs vinent (2012/2013), les retallades en universitats que afecten tant a PDI i PAS com a l'alumnat i també un deficitàri sistema de beques que a més pretenen elititzar. 
<br/>Universitat popular, pública i de qualitat!!
<br/>
<br/>Explicació del video per diapositives:
<br/>
<br/>L'actual sistema universitari català compta amb 12 universitats: 7 de públiques, 4 de privades i 1 de caràcter virtual amb una oferta universitària de més de 500 titulacions.
<br/>
<br/>A principis dels anys 80 el nombre d'estudiants universitaris rondava les 100.000 persones, actualment aquest nombre s'ha més que doblat, sobrepassant els 225.000 estudiants.
<br/>Antigament només les elits econòmiques tenien accés a la universitat. La lluita per la igualtat ha aconseguit que una majoria de la població pugui optar a estudis superiors. L'accés a aquests estudis obre la porta a la mobilitat social ja que la formació acadèmica és un dels seus factors més importants. Actualment el model a seguir ens condueix cap a un retrocés, doncs amb l'encariment dels estudis només qui pugui pagar podrà estudiar i exclourà a les classes populars del coneixement.
<br/>
<br/>Es preveu un augment del cost de la matrícula del 66% per l'any vinent. Aquesta pujada de taxes suposarà que cada estudiant passarà d'assumir el 15% del cost dels seus estudis al 25% però és real aquest 15%? Per fer aquest càlcul s'agafa el total de despeses universitàries i es divideix pel nombre d'alumnes. En aquest càlcul s'inclouen els costos en recerca i investigació, despeses protocol·làries, honoraris i representació institucional.
<br/>Si es calcula en base a la despesa de la docència, cada estudiant està pagant prop del 40% del cost de la seva plaça, per tant, en termes reals l'estudiant es faria càrrec d'un 70% aprox. del cost de la seva matrícula. Si això és així com es pot considerar la educació universitària com un bé públic si els seus usuaris n'estan costejant el 70%? El model tendeix cap a una universitat privatitzada I mercantilitzada en comptes de cap a un servei públic, universal I gratuït. 
<br/>
<br/>Prenent com a referència els estudis de Treball Social, Diplomatura anteriorment i actualment Grau, els estudiants hem passat de pagar una matrícula d'uns 700€ l'any 2007 (10,5€/crèdit), a 1200€ de matrícula al 2011 (15,16€/crèdit) i amb un càlcul de matrícula per l'any vinent superior als 1700€ (25€/crèdit aprox.).
<br/>
<br/>A més a més el factor socioeconòmic deixarà de tenir una gran importància en l'atorgament de beques i passaran a considerar-se en funció del rendiment acadèmic, dificultant l'accés a qui hagi de treballar per poder pagar els estudis o subsistir mentre estudia ja que no tindrà el temps suficient per poder treure notes a nivell d'excel·lència.
<br/>A aquest factor es suma el fet de que la inversió de l'estat espanyol en matèria de beques és 2'5 vegades inferior a la mitjana europea, destinant un 1,1% del PIB mentre que a l'altre extrem trobem Noruega que destina 8 vegades la inversió espanyola. Tenint en compte també que la quantitat del PIB espanyol és inferior a d'altres països, en xifres absolutes la inversió és irrisòria.
<br/>
<br/>Les retallades en el pressupost universitari porten a:
<br/>Acomiadament de PDI i PAS.
<br/>Retallades de sou entre un 5% i 10%.
<br/>Cada professor haurà de suportar més hores de feina per menys sou, degut als acomiadaments i augment d'alumnes per classe.
<br/>Massificació a les aules. Impossibilitat d'un seguiment individualitzat dels alumnes.
<br/>Bolonya FAIL!!
<br/>
<br/>Segons el model que preveu l'estat espanyol es durà a terme una racionalització del sistema universitari que podria portar a la supressió d'assignatures, graus amb poca demanda i fins i tot alguna universitat.
<br/>
<br/>Tot això situa la universitat en una situació precària. Animem a tothom a lluitar contra els atacs continus a la universitat pública i a defensar els nostres drets!
<br/>
<br/>
<br/>Aquest video forma part d'un projecte comunicatiu per a l'assignatura Comunicació i Documentació de 1er curs de Treball Social UB<br/>
No a l'augment de taxes!! #VagaUnivers #RetalladesNO
04:31
 Colors 
 Sindica'ns 
Add to netvibes

original feed Veure RSS

RSS

Convertir-la en pàgina d'inici
 Contacte 
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web

Control social i sobirania tecnològica. Models de negoci i repressió amb les dades d'internet. Via @La_Directa


07:38
Audiovisuals: Victòria Oliveres i Estel·la Marcos (gravació, guió i muntatge), Xavi Elson (imatge gràfica i gravació), Marta Pérez i Bart Grugeon (gravació).

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv