Dia Internacional dels Síndromes de Sensibilització Central #12M Via @SicomTelevisionDia Internacional dels Síndromes de Sensibilització Central #12M Via @SicomTelevision - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
04:53
Dia Internacional dels Síndromes de Sensibilització Central #12M Via @SicomTelevision


#12M. Dia Internacional dels Síndromes de Sensibilització Central.

Afectats per la síndrome de sensibilitat central denuncien la situació d'abandó en què es troben per part de la sanitat pública.

Fibromiàlgia, fatiga crònica, hipersensibilitat química múltiple...

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv