Acció contra l'especulació a Sants juny 2017. Via @FrontTurismeAcció contra l'especulació a Sants juny 2017. Via @FrontTurisme - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
Acció contra l'especulació a Sants juny 2017. Via @FrontTurisme


Els preus no pugem per art de màgia. Una repassada als col·laboradors necessaris de la bogeria especulativa.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv