Twice Thou - The Bank AttackTwice Thou - The Bank Attack - SantsTV
 Música 
Publica a Diaspora Web
05:56
Twice Thou - The Bank Attack


Executive produced by Antonio 'Twice Thou' Ennis for The BuyBack Initiative / Music Group
Written and performed by Antonio Ennis
Directed by Antonio Ennis and John Hulsey
Shot by John Hulsey
Additional camerawork by Sila Assad and Steven Gray
Edited by Antonio Ennis and John Hulsey
Production Assistant: Paula Taylor
Sound Mix: Andrew Shaw
Starring members of City Life/Vida Urbana, partnering organizations and community residents
Shot on location in Dorchester and Jamaica Plain, Massachusetts

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv