Silenci... Aquí es torturaSilenci... Aquí es tortura - SantsTV
Reportatges

 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
37:39
Silenci... Aquí es tortura


La tortura és una realitat vigent a l'estat espanyol i 30 anys de suposada democràcia no l'han fet desaparèixer. El motiu? L'existència d'un engranatge perfecte que l'empara format per jutges, fiscals, forenses, policies, polítics i la pròpia societat. Aquesta contundent denúncia és la que posa de manifest 'Silenci: aquí es tortura' el documental que la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura va presentar juntament amb l'informe del 2006.El document assenyala, amb l'ajuda de testimonis i experts en la matèria –des de la recentment desapareguda Eva Forest, fins al psiquiatra Jorge Barudy o el jutge Santiago Vidal-, tots i cadascun dels protagonistes de l'engranatge en qüestió. Alhora, posa de manifest la poca voluntat d'acabar amb la tortura per part de l'estat espanyol tot i tenir signats i ratificats dos protocols internacionals de drets humans que prohibeixen l'ús d'aquesta pràctica.Coincidint amb la presentació de l'informe de la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura, la celebració del Dia Internacional contra aquesta pràctica el 26 de juny i l'entrada, fallida, en vigor del Protocol Facultatiu de la Convenció de Nacions Unides contra la Tortura el dia 22 del mateix mes, 'Silenci: aquí es tortura' va començar a caminar amb presentacions i passis a diferents indrets dels Països Catalans, Euskal Herria, Galiza i l'estat espanyol.

L'objectiu de les tres reporteres catalanes és que 'Silenci: aquí es tortura' recorri el màxim d'espais possible, perquè fora dels moviments socials es prengui consciència que al 2007, a l'estat espanyol, encara es tortura. I a més, s'intenta silenciar. Aquest primer treball s'ha centrat en persones detingudes per qüestions polítiques o pertanyents als moviments socials i a les agressions que han sofert a comissaria. Però les autores del documental tenen la intenció de fer una segona part centrada en presos socials i presons, i una tercera dedicada als immigrants i els centres d'internament.

Més info

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv