C.S.O Eskuela TallerC.S.O Eskuela Taller - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
09:16
C.S.O Eskuela Taller


Des de l'any 2004 un grup de joves sosté un projecte d'okupació a Alcorcón, Madrid, en una escola taller abandonada. Desenvolupen una alternativa política i social front l'especulació urbanística que devora la ciutat.

Música i vídeo pel col·lectiu: La Plataforma.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv