La Makabra es trasllada a Can RicardLa Makabra es trasllada a Can Ricard - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
05:11
La Makabra es trasllada a Can Ricard


Reportaje de la situació del col·lectiu La Makabra i més, en el seu nou lloc, Can Ricart, que dona una visió externa del que está passant fora del recinte.

Destacar la prohibició inicial per part de la policía a l'entrada del relator de la ONU Miloon Kothari.

Video de DVActivisme

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv