Per l'Horta de La PuntaPer l'Horta de La Punta - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
05:31
Per l'Horta de La Punta


Breu reportatge sobre l'expropiació forçosa de la Punta de València. Aquest vídeo està fet en temps previs a la destrucció de la mateixa. Aquest document és un bon complement del ja publicat A Tornallom.

Cal recordar que aquesta era l'Horta de València que ha estat destruïda degut a la seva proximitat al Port de València on s'ha de celebrar la 32a Copa America.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv