Surplus, consumidors atemorits (Cast)Surplus, consumidors atemorits (Cast) - SantsTV
 Cinema 
Publica a Diaspora Descarrega
51:21
Surplus, consumidors atemorits (Cast)


Irònic i corrosiu documental de Erik Gandini, realitzat per la productora independent ALMO d'Estocolm. Parteix d'un anàlisi del paper del consumidor actual. Una representació perfecta i excepcional de la cultura antisistema. Entre una edició frenètica, un constant acompanyament musical i un inesgotable joc de muntatges audiovisuals, Surplus aconsegueix posar en evidencia les contradiccions del sistema.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv