Granet de sorra (Granito de arena)Granet de sorra (Granito de arena) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:01:20
Granet de sorra (Granito de arena)


Film produït, escrit i dirigit per Jill Irene Freidberg; Càmera: Jill Freidberg, Lila Kitaeff, Mario Viveres. Narració per Lupita Patterson.

Perquè durant 20 anys, les forces econòmiques globals han estat desmantellant educació pública a Mèxic, però sempre en l'ombra constant de resistència popular... Granito de Arena és la història d'aquella resistència història de centenars de milers de mestres d'escola públics el poble de qui, el moviment no violent sorprenia Mèxic, i que ha sobreviscut a la repressió brutal en la seva lluita de 25 anys per la justícia social i econòmica a les escoles privades de Mèxic.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv