The Corporation. Institucions o Psicòpates - 3(3) AvaluacióThe Corporation. Institucions o Psicòpates - 3(3) Avaluació - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
57:42
The Corporation. Institucions o Psicòpates - 3(3) Avaluació


Documental en castellà que estudia la posició de las corporacions modernes a nivell mundial i de com aquestes han arribat a tenir moltes vegades un poder superior als estats, convertint-se a la entitat més important sobre la que es basen els designis internacionals.

(2/3) La tercera part versa sobre l'historial de indiferència que les corporacions tenen a les democràcies i llibertats de les persones.

Part 1 - La Patologia del Comerç
Part 2 - Planeta SA
Part 3 - Avaluació

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv