Segona inspecció veïnal a Can RicartSegona inspecció veïnal a Can Ricart - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
10:13
Segona inspecció veïnal a Can Ricart


Donat que el patrimoni fabril del Poblenou es troba en un abandonament criminal i patint tota mena de sabotatges, tornem a entrar al recinte industrial de can Ricart, ara en mans de l'ajuntament el qual prohibeix mitjançant una empresa de seguretat privada la presa d'imatges, però no així el deteriorament d'aquest bé cultural català. Convoquem de totes maneres a realitzar una jornada de neteja; entrarem encara que les forces policials ens detinguin. Denunciar l'estat actual d'abandonament del patrimoni cultural no és cap delicte, ans l'obligació de tot ciutadà amb una mica de sentit comú.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv