Lily Colombia - Colombio-tomiaLily Colombia - Colombio-tomia - SantsTV
 Humor 
Publica a Diaspora Web
05:54
Lily Colombia - Colombio-tomia


Lily Colombia és una pallassa que juga a fer un país-dona, es viatgera, cosa que li dona en la pepa del gust. Va néixer en un poblet tot sembrat de cafè. Al son d'unes guitarres enamorades d'un país de bales i balades Colòmbia.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv