Fraguel Rock 1x01 - Al Principi (Cast)Fraguel Rock 1x01 - Al Principi (Cast) - SantsTV
 Infantil 
Publica a Diaspora Descarrega
24:46
Fraguel Rock 1x01 - Al Principi (Cast)


Fraggles, son petites criatures, d'uns 50 centímetres d'alt, que existeixen en una amplia varietat de colors i posseeixen cues amb un petit floc de pel a la punt. Viuen en un conjunt de coves naturals anomenat Fraggle, que estan plenes de tota classe de criatures i detalls, i que semblen connectar si més no dos mons diferents. Els Fraggles viuen una vida molt despreocupada, emprant la major part del seu temps jugant, explorant i gaudint en general. Viuen a base de raves i 'construccions dels curris'.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv