La ruta de les rates (Cast)La ruta de les rates (Cast) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Descarrega
43:53
La ruta de les rates (Cast)


És un document de la televisió alemanya sobre les rutes d'escapada dels nazis des d'Alemanya a Sudamèrica passant per Itàlia. Els autors aconseguiren entrevistar a alguns protagonistes d'aquella època, tant nazis com caça-nazis, i demostren el grau del suport donat tant pels polítics com per l'església o la Creu Roja. El documental està doblat al castellà i dura uns 45 minuts. Malauradament en aquest document no es diu res sobre la terra segura que fou per als nazis l'Estat Espanyol.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv