RolsRols - SantsTV
 Cinema 
Publica a Diaspora Web
14:09
Rols


ROLES (Pradolongo Vídeo)

Aquest vídeo fou presentat el 26 de gener del 2008 en l'exposició de curts de la Associació Danos Tiempo.

ROLES es un breu relat en el que es tracta de representar com els rols socials influeixen en el nostre comportament ...i quan podem perdre per no ser capaços de trencar amb aquests papers que se'ns han assignat.

El vídeo no té diàlegs, pel que la música es converteix en el fil conductor d'aquest curt obert a l'anàlisi i a la discussió. Amb això es tracta precisament de fomentar el diàleg sobre el que la història tracta d'explicar.

El propòsit del vídeo es afavorir el debat sobre el masclisme, les seves conseqüències, i la necessitat de trencar amb els ROLS que, des del naixement, estableixen distincions que serveixen per perpetuar un model de dominació patriarcal de l'home sobre la dona.

El vídeo s'ha realitzat sota "llicència" "Creative Commons", pel que es permet qualsevol us no comercial d'acord amb els objetius descrits. Si desitges una còpia de major qualitat pots buscar a l'emule com "Roles (Pradolongo Video)" o enviar mail a pradolongov (arrova) gmail.com.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv