La poderosa agricultura europea (cast)La poderosa agricultura europea (cast) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
58:43
La poderosa agricultura europea (cast)


Documental en el que es defèn la tesi de que, tant els aranzels comercials imposats als productes agrícoles i ramaders africans, com les elevades subvencions o subsidis que reben els nostres ramaders europeus que els permeten vendre els seus excedents a preus molt barats a África, exigus costos amb els que els productes autòctons d'allí no poden competir, son la causa fonamental de la pobresa al continent africà.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv