La conspiració de l'ocultisme (Cast)La conspiració de l'ocultisme (Cast) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:43:00
La conspiració de l'ocultisme (Cast)


Aquest documental aporta una nova visió sobre el desenvolupament de la ideologia nazi, l'origen dels símbols que utilitzaren i la interpretació que dels mateixos va fer el règim del Tercer Reich. Hitler canvià les costums cristianes per costums paganes. Els solsticis d'estiu i d'hivern deixaren de ser tributs al sol per convertir-se en tributs al partit nazi i al Fuhrer...

Nacionalitat: USA
Direcció: Tracy Atkinson i Joan Baran
Producció: Discovery Channel.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv