El Putxiputxi de PutxilicuatERCEl Putxiputxi de PutxilicuatERC - SantsTV
 Humor 
Publica a Diaspora Web
01:34
El Putxiputxi de PutxilicuatERC


Aquest és el text que acompanya al vídeo:

"Aquest vídeo és un homenatge
als independentistes catalans emprenyats i decebuts.

Però segur que arribarà un dia
que Rodolf PutxilicuatERC podrà
representar Catalunya a Eurovisió.

I Via fora, catalans !"

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv