Resum d'aterrorizant la població, maniobres militars (VOSCast)Resum d'aterrorizant la població, maniobres militars (VOSCast) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
09:52
Resum d'aterrorizant la població, maniobres militars (VOSCast)


Aquest és un petit resum del vídeo "Aterrorizando la población, maniobras militares".

El govern necessità d'una crisi per convèncer a la gent de protegir la seva llibertat a canvi de seguretat. Les forces fosques del nou ordre mundial estan finançant, entrenant xarxes terroristes per tot el món. 911: El camí a la tirania documenta la història d'aquest pla.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv