Creadora de somnis (Cast)Creadora de somnis (Cast) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
15:58
Creadora de somnis (Cast)


La historia de Felisa Segundo, representant a les Nacions Unides pels pobles indígenes, fundadora de la Cooperativa 'Flor de Mazahua' relata la lluita de les dones indígenes migrants de la Ciutat de Mèxic per a sobreviure a la urbe venent nines de drap, joguets típics de la comunitat mazahua (comunitat indígena). El seu aflorament i la seva diversificació davant les dificultats de competir amb la Barbie la famosa nina gringa.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv