Nines reciclables, fills del caosNines reciclables, fills del caos - SantsTV
 Música 
Publica a Diaspora Web
22:28
Nines reciclables, fills del caos


Mèxico/2005/DVCAM

Issa Rock, Ser dels 'nascuts per perdre' com s'autodefineix. Relata la seva història mitjançant la seva música com testimoni de la vida marginal i del rock and roll urbà. Fichera, sense estudis i nena del carrer per un temps, s'agermana amb les causes 'perdudes' dels nens sense casa, les prostitutes i el rock subterrani.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv