Som caminant (Cast)Som caminant (Cast) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Descarrega
52:02
Som caminant (Cast)


A Nicaragua, més del 70 per cent dels treballadors no tenen contracte laboral ni gaudeixen de seguretat social, són treballadors per compte propi. Com que pràcticament no hi ha treball assalariat, s'han de buscar la vida com venedors ambulants de totes les manera. Humberto és un treballador per compte propi que viu en Niquinohomo (Nicaragua). Es guanya la vida amb la seva caponera, un tricicle adaptat per al transport de passatgers. Però el seu caponera és llogada. Un dia, el propietari es va A Costa Rica i Humberto es queda sense treball. Juntament amb altres caponeros afectats decideixen organitzar-se per a no ser tan vulnerables. Encara així volen saber què és un sindicat. Amb aquest objectiu, Humberto viatja a Managua per a entrevistar-se amb diversos sindicalistes del Front Nacional de Treballadors (FNT), que li mostressin quins són els serveis que oferixen als afiliats: La mútua sanitària, el institut de formació per a adults, el servei de microcréditos... Organitzar-se és l'únic camí que té els treballadors per a sobreviure a un capitalisme salvatge i a les polítiques neoliberals que han governat el país durant els últims 16 anys.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv