Moneda NomenativaMoneda Nomenativa - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:00:00
Moneda Nomenativa


Vídeo documental de la ponència que es va presentar al Fòrum Social Català el 26 de gener del 2008 a càrrec de Jordi Griera on es resumeix La proposta macroeconòmica d'Agustí Chalaux (Barcelona 1911-2006):
Retornar a la moneda nominativa. El paper-moneda anònim ha de ser substituït per un document que reflecteixi la transacció real entre dues persones. El seu import s'apunta a la comptabilitat comunitària en el deure i l'haver corresponents dels contractants. El rol de la comunitat dels ciutadans és reforçat en diversos aspectes per garantir l'eficàcia i l'ètica del sistema.
Com que, gràcies a l'Internet, totes les transaccions poden ser electròniques (telemàtiques), la factura-xec no representa cap esforç, és automàtica i automàticament se'n deriven totes les estadístiques que permetran de regular l'economia del món amb total detall i precisió.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv