Què passa a la UAB? Facultat LletresQuè passa a la UAB? Facultat Lletres - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
3:42
Què passa a la UAB? Facultat Lletres


Recull imatges sobre com la UAB aplica la LOU a tota màquina i contra els estudiants. Juny 2008.

El passat 20 de juny, set estudiants de l'Assemblea de Lletres van rebre la notificació d'opertura d'expedient disclinari juntament amb els expedients informatius oberts a sis estudiants i que, de cop i volta, han esdevingut disciplinaris. Seguint l'exemple del rector de la Universitat de La Laguna (Canàries), el Rector de la UAB, Lluís Ferrer de la mà del Secretari General, Rafael Grasa ha signat l'expedient disciplinari tot aplicant un Reglament de 1954 en els articles 5.a.1. y 5.a.5 que consideren faltes greus 'las manifestaciones contra la Religión y moral católicas o contra los principios e instituciones del Estado' i 'la falta de probidad y las [conductes] constitutivas de delito', respectivament.

Més informació:
EL RECTOR DE LA UAB OBRE EXPEDIENTS SANCIONADORS CONTRA 13 ESTUDIANTS

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv