[GZ] El moviment autònom i el Fogar Infantil a Ourense nos 90 (2005, Gallec) [GZ] El moviment autònom i el Fogar Infantil a Ourense nos 90 (2005, Gallec)  - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Descarrega
28:45
[GZ] El moviment autònom i el Fogar Infantil a Ourense nos 90 (2005, Gallec)


O movimento autonomo e o Fogar Infantil en Ourense nos 90 (2005)

Charla i imatges sobre el moviment autònom i la okupació, i posterior us com centre social, d'un antiga llar d'infants a Ourense a principis dels anys 90.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv