Anunci de Finíssimes de Campofrío/ VegetarianismeAnunci de Finíssimes de Campofrío/ Vegetarianisme - SantsTV
 Art 
Publica a Diaspora Web
03:47
Anunci de Finíssimes de Campofrío/ Vegetarianisme


Les cadenes de televisió tradicionals estan emetent un "spot" propagandístic de Campofrío, caricaturitzant la gent d'alimentació vegetariana com una família de peluts, tancats i endarrerits tecnològicament, i com si les seves idees fossin una religió a convertir.

Hazte Vegetariano

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv