Ruedo Ibèrico (Cast)Ruedo Ibèrico (Cast) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:12:11
Ruedo Ibèrico (Cast)


Ruedo Ibérico, radicalmente libre és un documental de Francesc Ríos i Mariona Roca amb l'assessorament històric d'Arantza Sarría i la col·laboració de Marianne de Ruedo Ibérico. Edicions Ruedo Ibérico va néixer a París el 1961 per la iniciativa d'un grup d'exiliats amb la finalitat de pal·liar el dèficit de publicacions històriques, polítiques i de pensament que sofria el país a causa de la censura franquista. La idea era editar a París i introduir els llibres clandestinament a Espanya. El llibertari José Martínez Guerricabeitia va ser l'editor, director i principal animador del projecte que va arribar a editar 150 llibres entre 1966 i 1977.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv