Declaració de guerra de Weatherman (Ang)Declaració de guerra de Weatherman (Ang) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
2:09
Declaració de guerra de Weatherman (Ang)


Aquesta és la primera transmissió de The Weather Underground. Llegida per Bernadine Dohrn. Treta de la pel·lícula "The Weather Underground".

This is the first transmission from the weather underground. Spoken by Bernadine Dohrn. Taken from the movie "The Weather Underground".

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv