No a les 65hNo a les 65h - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
2:50
No a les 65h


L'Europa del Capital ens regala una altre Directiva ultracapitalista:
Volen que els treballadors i treballadores tornem al Segle XIX. Jornades d'11 i 12 hores diàries i possibilitat de fer pactes "d'igual a igual" amb l'empresari.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv