El contracte que accepto (Cast)El contracte que accepto (Cast) - SantsTV
 Art 
Publica a Diaspora Web
9:20
El contracte que accepto (Cast)


"Accepto" - El contracte tàcit de les persones que dormen.

La nostra inacció és sinònim de l'acceptació d'aquests termes del contracte que vénen a "lletra petita".

Poc importen les nostres creences o les nostres idees polítiques, el sistema instituït reposa en l'acord tàcit d'un tipus de contracte aprovat per cada un de nosaltres.

Aquest text, que va ser llegit, entre d'altres, a la ràdio francesa NSEO.com, ens recorda severament el contracte social que acceptem amb pròrroga. Un acord tàcit, que signem cada matí al despertar i simplement no fer res. Alguna cosa més que una crítica social, en aquest breu text es destaquen els fets resultants de la nostra innegable predilecció per la comoditat, la indiferència i la marginació.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv