[NY-EUA] New York Times Edició Especial (VOAng)[NY-EUA] New York Times Edició Especial (VOAng) - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
[NY-EUA] New York Times Edició Especial (VOAng)


El diari amb 'totes les noticies que desitgem imprimir', simulant al New York Times en la seva edició de paper i digital ha estat una acció de 'The Yes Men' va ser repartit el passat 12 de novembre del 2008.. Una edició de 14 pàgines, datada el 4 de juliol de 2009, con una tirada de 1,2 mil·lions d'exemplars (pdf); acompanyada d'una web de semblant raonables a la versió original.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv