La Guerrilla De La Memòria (cast)La Guerrilla De La Memòria (cast) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:06:49
La Guerrilla De La Memòria (cast)


"La guerrilla de la memoria" tracta la lluita dels Maquis un cop acabada la Guerra Civil Espanyola. Els protagonistes d'aquest documental són aquells combatents que, després de la Guerra Civil Espanyola, no acceptaren la victòria del bàndol franquista i van prosseguir des de les muntanyes la seva lluita contra el feixisme. Darrere els seus rostres i els seus relats, es poden descobrir centenars d'històries silenciades durant el franquisme i que encara romanen en la memòria d'uns homes i dones que es reafirmen en la seva manera d'actuar en el passat.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv