Numax presenta...Numax presenta... - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:41:17
Numax presenta...


Numax presenta (1979), és un documental de Joaquim Jordà que descriu l'experiència d'autogestió que van dur a terme els treballadors de la fàbrica d'electrodomèstics Númax com a resposta al intent de tancament irregular per part dels propietaris. La proposta documental s'articula en dos nivells: un, en clau documentalista, registra les assemblees dels treballadors; l'altre respon al hipotètic punt de vista de la patronal en el discursiu (explotació de la classe obrera) i en el estètic ("tableaux vivants" que remeten a un mode de representació de la burgesia). El film es fa ressò del pessimisme d'una classe obrera organitzada però impotent davant les regles d'un capitalisme que no admet intrusos, doncs el boicot d'altres empreses del sector avortar aquesta experiència autogestionaries dels treballadors.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv