Ocaña, retrat intermitentOcaña, retrat intermitent - SantsTV
 Cinema 
Publica a Diaspora Descarrega
1:18:19
Ocaña, retrat intermitent


Visió intimista del pintor andalús José Pérez Ocaña, un personatge que va marcar la vida de la Rambla i la plaça Reial de la Barcelona de finals dels setanta. Ocaña és un retrat intermitent trencat per la "provocació del record". Ocaña a casa seva ens parla de la seva vida i alhora, en intermitències, veiem el món que emana del seu subconscient. Així, mitjançant la utilització del transvestisme, se'ns mostra el joc dramàtic, que parteix de l'esperpent ibèric, proper també a les modernes teories del teatre de carrer. Reconstruïm les seves visions sobre el culte de la mort, el fetitxisme de les imatges religioses... I a aquestes intermitències s'hi afegeix la seva "descàrrega vital", el seu univers creador.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv