Un video demostra que el manifestant del G20 morí després de ser colpejat per la PoliciaUn video demostra que el manifestant del G20 morí després de ser colpejat per la Policia - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
2:02
Un video demostra que el manifestant del G20 morí després de ser colpejat per la Policia


El va gravar un estranger i el publica el diari The Guardian. Ian Tomlinson va morir durant les protestes contra la Cimera del G20 a Londres el dimecres. A les imatges es pot veure com és atacat per l'esquena mentre ell tenia les mans a les butxaques.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv