Error104.com - ERROR EN EL SISTEMAError104.com - ERROR EN EL SISTEMA - SantsTV
 Art 
Publica a Diaspora Web
02:14
Error104.com - ERROR EN EL SISTEMA


La crisis econòmica i financera és una oportunitat única para mobilitzar-nos i aconseguir una reforma profunda del sistema financer. Ja n'hi ha prou de governs que ofereixen xecs en blanc a institucions que, a més a més, trafiquen amb armes i exploten als països pobres. és el moment de canviar el sistema amb les Finances Ètiques. Actua.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv