Espectacles 
Publica a Diaspora Descarrega
07:42
"Palabras verdaderas" - Homenatge a Mario Benedetti


Aquest és un documental de l'any 2004, fet pel realitzador Ricardo Casas sobre la vida i l'obra del poeta, titulat Palabras verdaderas. A la pel·lícula van participar altres escriptors com Eduardo Galeano, Juan Gelma o el barceloní Manuel Vázquez Montalbán.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv