Enric Duran: Enric Duran:
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
22:31
Enric Duran: "Alguns guardes de la presó em felicitaven pel que havia fet"


L'activista català Enric Duran, conegut també com el Robin Hood català, ens visita després de sortir de la presó per haver estafat prop de mig milió d'euros a diverses entitats financeres amb l'objectiu de denunciar el sistema capitalista actual.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv