La ministra d'habitatge de col·leguisme en el Saló Immobiliari Low CostLa ministra d'habitatge de col·leguisme en el Saló Immobiliari Low Cost - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
07:17
La ministra d'habitatge de col·leguisme en el Saló Immobiliari Low Cost


No tindràs una casa en ta vida? Busquem una sortida

La ministra d'habitatge, Beatriz Corredor, conjuntament amb el conseller d'habitatge de la Generalitat i el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, inauguraren el passat 12 de juny el Saló Immobiliari Low Cost.
Només cal veure'l per donar-se compte que hem de fer alguna cosa...
TOTS A LA ASSEGUDA DEL 5 DE JULIOL DEL 2009
17h - Pl/ Catalunya Barcelona

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv