Emma Goldman: Una dona sumament perillosa (V.O.S.Cast)Emma Goldman: Una dona sumament perillosa (V.O.S.Cast) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:22:16
Emma Goldman: Una dona sumament perillosa (V.O.S.Cast)


"Emma Goldman: Una mujer sumamente peligrosa" ("Emma Goldman: An exceedingly dangerous woman", 2003) és un documental de Mel Bucklin que gira a l'entorn de la figura d'Emma Goldman, considerada durant més de trenta anys como el enemic públic número u als Estats Units, no per cometre actes violents, sinó per utilitzar l'arma més perillosa que està a la ma de tot ésser humà: la raó. Amb una vida apassionant, Emma Goldman, conjuntament amb Alexander Berkman, es trobarà en l'ull de l'huracà del moviment anarquista des de finals del S. XIX fins bona part de la primera meitat del S. XX.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv