Pregó de la Festa Major Alternativa de Sants 2009Pregó de la Festa Major Alternativa de Sants 2009 - SantsTV
 Espectacles 
Publica a Diaspora Web
19:12
Pregó de la Festa Major Alternativa de Sants 2009


Pregó que va iniciar la Festa Major Alternativa de Sants del 2009.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv