La globalització és bona (Cast)La globalització és bona (Cast) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
49:00
La globalització és bona (Cast)


En aquest documental, Johan Norberg un fervent defensor de la globalització pretén demostrar les coses avantatges de la globalització i del capitalisme. Per fer-ho Norberg viatja a tres països: Taiwan, Vietnam i Kenya. El primer, que va adoptar una economia de mercat fa uns quaranta anys, el segon que comença a fer-ho actualment i el tercer, on només s'aconsegueixen traces de capitalisme. Les diferències entre ells són, per descomptat abismals. En aquestes visites podreu comprovar com el capitalisme salvatge s'ha servit de l'explotació de molts per al benefici d'uns pocs. Segons Norberg, això demostra les coses bones de la globalització,

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv